ΔΕΥΑΒΑ | επιχορήγηση 150.000€ για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας

Μετά από επανειλημμένες προσπάθειες του Δήμου Πλατανιά και της ΔΕΥΑΒΑ, εξασφαλίστηκε με Απόφαση του Αναπ\τη Υπουργού  Εσωτερικών Στέλιου Πέτσα, η Επιχορήγηση της ΔΕΥΑ Βορείου Άξονα Χανίων, με το ποσόν των  150.000,00€ στο πλαίσιο επιχορήγησης των ΟΤΑ από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ ΣΑΕ-055) για την «Εκτέλεση εργασιών για την αντιμετώπιση του φαινομένου της λειψυδρίας»

Η εξασφάλιση χρηματοδοτικών εργαλείων τόσο από Εθνικά, όσο και από Ευρωπαϊκά Προγράμματα Χρηματοδότησης, αποτελεί κύριο μέλημα της ΔΕΥΑΒΑ, ώστε να μπορεί να ανταπεξέλθει στις συνεχείς ανάγκες για βελτίωση των υποδομών και των παρεχόμενων υπηρεσιών της, ιδιαίτερα μέσα στη δύσκολη οικονομικά περίοδο που διανύουμε.

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε, τον βουλευτή Χανίων κ. Βασίλη Διγαλάκη για τη συνεισφορά του  στην  συγκεκριμένη προσπάθεια και την ικανοποίησή του δίκαιου αιτήματος μας

Το ποσό της Επιχορήγησης θα αξιοποιηθεί, για την εκτέλεση απαραίτητων έργων και προμηθειών, με στόχο τη βελτίωση της λειτουργικότητας του δικτύου ύδρευσης, τη μείωση των απωλειών και την ορθότερη διαχείριση των υδατικών πόρων.

Μοιραστείτε την είδηση