Χανιά | παρέδωσε ειδικές μάσκες για χειλεοανάγνωση ο Καλογερής

Παραδόθηκαν στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης του Νομού Χανίων, από τον Αντιπεριφερειάρχη, Νίκο Καλογερή,ειδικές μάσκες κατάλληλες για την χειλεοανάγνωση, οι οποίες προορίζονται για χρήση από τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες της γενικής αγωγής του νομού.

Η χρήση τους εξασφαλίζει την ανεμπόδιστη επικοινωνία μεταξύ διδασκόντων και διδασκομένων, για όσο διάστημα ισχύσουν οι ειδικές συνθήκες διδασκαλίας λόγω της πανδημίας.

Τις ειδικές αυτές μάσκες παρέλαβαν η Διευθύντρια Α’/βάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων, Πόπη Ψαρουδάκη και ο Ηλίας Μπούσιος, Προϊστάμενος Διοικητικού Δ/σης Α’/βάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων, ενώ εκ μέρους του Διευθυντή Β’/βάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων, Εμμανουήλ Τζανάκη, το εν λόγω υλικό παρέλαβε ο Γιώργος Καλλιγέρης. Αντίστοιχος αριθμός ειδικών μασκών θα παραδοθεί και στο ΚΕΣΥ στο αμέσως προσεχές διάστημα.

Η κα Ψαρουδάκη δήλωσε ότι «το ανθρώπινο πρόσωπο της κοινωνίας μας αντανακλάται στη φροντίδα που παρέχει στα πιο ευαίσθητα μέλη της, και στο πλαίσιο αυτό έγιναν οι ενέργειες για προμήθεια των ειδικών μασκών αυτών, προκειμένου να δοθεί ίση δυνατότητα για πρόοδο σε όλα τα παιδιά», ενώ ο κ. Καλογερής δήλωσε με τη σειρά του ότι «είναι υποχρέωσή μας, ως Περιφέρεια Κρήτης, καθόσον το ελάχιστο που μπορούμε να προσφέρουμε σε αυτά τα παιδιά είναι η ισότιμη πρόσβαση στην εκπαίδευση, ακόμα και μέσα στις ειδικές συνθήκες που βιώνουν αυτή την περίοδο».

Μοιραστείτε την είδηση