Αποζημίωση δαπανών για ειδικές θεραπείες | ΕΟΠΥΥ

Εγκύκλιο εξέδωσε ο ΕΟΠΥΥ σχετικά με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την αποζημίωση δαπανών για ειδικές θεραπείες παιδιών-εφήβων και ενηλίκων.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο η υποβολή των δικαιολογητικών κρίνεται απαραίτητη στις στις κατά τόπους αρμόδιες Περιφερειακές Διευθύνσεις του ΕΟΠΥΥ για την αποζημίωση των δαπανών που διενεργούνται σε Θεραπευτές και μέχρι την υπογραφή σχετικών συμβάσεων.

1. Πρωτότυπη Ηλεκτρονική Γνωμάτευση με υπογραφή και σφραγίδα ιατρού για δικαιούχους έως 21 ετών. Για άνω των 21 χειρόγραφη.

2. Για τους άνω των 21 ετών επιπροσθέτως πιστοποιητικό ΚΕΠΑ με το ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.

3. Απόδειξη παροχής υπηρεσιών στην οποία να αναφέρεται το διάστημα των θεραπειών «από -έως»

4. Βεβαίωση του Θεραπευτή ή του ιδιοκτήτη του Κέντρου.

5. Υπεύθυνη Δήλωση του άμεσα δικαιούχου στην οποία να δηλώνεται ότι το τέκνο του δεν λαμβάνει θεραπείες από ειδικά εκπαιδευτήρια, άσυλα, ΚΑΑ και ΚΔΗΦ. (Τα Ειδικά Σχολεία δεν εμπίπτουν σε αυτή την κατηγορία).

6. Βεβαίωση δραστηριοτήτων της επιχείρησης.

7. Αδεια Ασκησης Επαγγέλματος των Θεραπευτών που διενεργούν τις θεραπείες, εφόσον οι Θεραπευτές δεν έχουν πιστοποιηθεί στο σύστημα του ΕΟΠΥΥ.

Τέλος, από 1η Αυγούστου 2019 δε θα υποβάλλονται ατομικά αιτήματα για αποζημιώσεις Φυσικοθεραπειών, εφόσον στον τόπο κατοικίας του δικαιούχου υπάρχουν συμβεβλημένοι πάροχοι.

Μοιραστείτε την είδηση