Από 10 Ιουνίου οι εγγραφές στους Παιδικούς του Δήμου Κισάμου

Οι αιτήσεις νέων εγγραφών και επανεγγραφών στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Κισσάμου θα υποβάλλονται καθημερινά (εργάσιμες ημέρες)  και ώρες 8:00-14:00 στη Γραμματεία του Δήμου Κισσάμου. Οι εγγραφές ξεκινούν την  Δευτέρα 10 Ιουνίου και θα διαρκέσουν μέχρι και την Παρασκευή 05 Ιουλίου.

Δικαίωμα αίτησης έχουν τα παιδιά που θα έχουν συμπληρώσει τα δυόμιση (2,5) χρόνια τους έως 31 Δεκεμβρίου 2019. Προηγούνται όμως αυτά που αφενός επανεγγράφονται, αφετέρου συμπληρώνουν τα 2,5 έτη τους μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2019.

Τα υπόλοιπα παιδιά θα γίνουν δεκτά στους Παιδικούς Σταθμούς μόνο εφόσον υπάρξουν κενές θέσεις κατά τη διάρκεια του έτους.

Η εγγραφή και η μηνιαία συνδρομή συνεχίζει να είναι δωρεάν.

Ο Δήμος  θα προσφέρει πρωινό και φρούτο και οι γονείς των φιλοξενούμενων νηπίων θα στέλνουν τα παιδιά τους στους σταθμούς με το μεσημεριανό τους φαγητό.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

1. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

2. Βεβαίωση εργασίας γονέων

3.  Ατομικό δελτίο υγείας (συμπληρώνεται από τον παιδίατρο)

4. Για την εγγραφή παιδιών αλλοδαπών γονέων πέρα των ανωτέρω δικαιολογητικών ζητείται και άδεια μόνιμης παραμονής στη χώρα, όπως αποδεικνύεται από τις ισχύουσες διατάξεις.

5. Υπεύθυνη δήλωση του εκάστοτε γονέα ότι αποδέχεται τον Πρότυπο Κανονισμό Λειτουργίας Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών, όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 4249/Β’/05-12-2017.

Τα έντυπα της αίτησης εγγραφής, επανεγγραφής και το ατομικό δελτίο υγείας, θα παραλαμβάνονται από τη Γραμματεία του Δήμου Κισσάμου.

Μοιραστείτε την είδηση