Αναζήτηση νοσηλευτικού προσωπικού | Αννουσάκειο Θεραπευτήριο

Στην πρόσληψη νέων νοσηλευτών – τριών με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (8μηνης διάρκειας ) & με δυνατότητα ανανέωσης θα προχωρήσει το Δ.Σ του Αννουσάκειου Θεραπευτηρίου Κέντρου Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Κλειστής Νοσηλείας «Ο Άγιος Σπυρίδων» Κισάμου της Ιεράς  Μητρόπολης Κισάμου & Σελίνου.

   Το Δ.Σ του Αννουσάκειου Θεραπευτηρίου Κέντρου Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Κλειστής Νοσηλείας ‘Ο Άγιος Σπυρίδων’ Κισάμου της Ιεράς  Μητρόπολης Κισάμου & Σελίνου,  προκηρύσσει την πρόσληψη θέσεων νοσηλευτών – τριών, με σύ

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι απόφοιτοι Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ή  απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και να:

Α) Να έχουν συμπληρώσει το 21 έτος της ηλικίας τους

Β) Να μην υπάρχει κώλυμα από ποινική καταδίκη ή υποδικία

Γ) Να είναι υγιείς

Δ) Οι άνδρες να έχουν συμπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις

Οι υποψήφιοι οφείλουν να υποβάλλουν στη γραμματεία  του Ιδρύματος  (κατά τις εργάσιμες ημέρες & ώρες ) τα εξής δικαιολογητικά :

  1. Αίτηση
  2. Φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών και άδεια άσκησης επαγγέλματος επικυρωμένα
  3. Βιογραφικό σημείωμα
  4. Φωτοαντίγραφο και των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
  5. Πιστοποιητικό υγείας

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι θα απευθύνονται στα γραφεία του Αννουσάκειου Θεραπευτηρίου και στα τηλέφωνα : 2822022276 – 24150 – 24148  με εσωτερικό (75)  Κα ΣΧΕΤΑΚΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ  – Προϊσταμένη Νοσηλείας κατά τις εργάσιμες ημέρες & ώρες .

Μοιραστείτε την είδηση