Την αναστολή των κινητοποιήσεών τους αποφάσισαν στην Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 26 Ιανουαρίου, τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Κρήτης .

Στην ανακοίνωση που εξέδωσαν, αναφέρουν:

«Γνωστοποιούμε ότι κατά την ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των μελών του Συλλόγου μας στις 26-1-2020 αποφασίστηκαν κατά πλειοψηφία τα εξής:

1. Κατόπιν της ψήφισης της διάταξης του άρθρου 14 του Ν. 4652/2020, αναστέλλονται οι κινητοποιήσεις προκειμένου να επιδιωχθεί, σε συνεργασία με τις Διοικήσεις των υπολοίπων Συμβολαιογραφικών Συλλόγων της χώρας, η εκπόνηση προτάσεων με στόχο τη βελτίωση των διατάξεων του Ν. 4646/2020, σύμφωνα με τα αιτήματα της απόφασης της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 29-12-2019.

2. Εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιου του Συλλόγου μας, αφού αξιολογήσει τις εξελίξεις, να αποφασίσει το αργότερο μέχρι την 15-4-2020 τη σύγκληση νέας έκτακτης Γενικής Συνέλευσης».

Μοιραστείτε την είδηση