Μετά από έλεγχο που έγινε από την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, στους επαγγελματίες αλιείς για τα αλιευτικά σκάφη ολικού μήκους <10μ, υπάρχει μεγάλος αριθμός σκαφών στον Νομό Χανίων που δεν τηρεί την υποχρέωση υποβολής μηνιαίας δήλωσης παραγωγής.

Για το λόγο αυτό, καλούνται οι αλιείς που ήδη έχουν κωδικό και δεν ήταν στους πίνακες για ανανέωση των αδειών να επικοινωνήσουν με την Υπηρεσία, ώστε να ελεγχθεί ότι έχει γίνει σωστά η υποβολή.

Οι υπόχρεοι αλιείς μπορούν να υποβάλλουν δηλώσεις παραγωγής για τα έτη 2018-2019 μέχρι 15 Μαρτίου 2020.

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να ζητηθούν από το Τμήμα Αλιείας της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων  Tηλ. :2821346506-507 email:  alieia.cha@crete.gov.gr.

Μοιραστείτε την είδηση