Αλλαγές με δικαστική απόφαση | Facebook

Αλλαγές λόγω απόφασης του Δικαστηρίου της Ε.Ε αναμένεται να εφαρμοστούν στο Facebook που αφορούν τις παράνομες αναρτήσεις παγκοσμίως.

Με τους έως τώρα κανονισμούς της εταιρείας, δεν υποχρεούνταν να διαγράφει προσβλητικές δημοσιεύσεις χρηστών παρά μόνο εάν κάποιος επικοινωνούσε και ζητούσε την διαγραφή.

Με τη νέα απόφαση, η εταιρεία έχει υποχρέωση να διαγράφει κάθε δημοσίευση που έχει κριθεί παράνομη και προσβλητική από δικαστήριο κρατών – μελών της Ε.Ε καθώς και οποιαδήποτε άλλη δημοσίευση με παρόμοιο περιεχόμενο.

Μοιραστείτε την είδηση