Αγορά νέων μηχανημάτων έργου αξίας 170.000€ | Δήμος Πλατανιά

Ο Δήμος Πλατανιά το προηγούμενο διάστημα παρέλαβε, μετά από διαγωνιστική διαδικασία, ένα νέο φορτωτή εκσκαφέα (JCB)  και ένα νέο μικρό πλάγιας ολίσθησης,φορτωτή (Βobcat), στα πλαίσια εκσυχρονισμού του «στόλου» μηχανημάτων έργου.

Η χρηματοδότηση για την προμήθεια των παραπάνω μηχανημάτων έργου, αρχικού προϋπολογισμού περί τις 170.000,00€, ήταν από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, αλλά και με Ιδίους Πόρους του  Δήμου.

Η συνεχής προσπάθεια  του Δήμου, για αντικατάσταση του πεπαλαιωμένου μηχανολογικού  του εξοπλισμού, θα συνεχιστεί και  το επόμενο διάστημα με την προμήθεια ενός νέου Φορτηγού με «αρπάγη».

Μοιραστείτε την είδηση