ΑΑΔΕ | έως 28 Φεβρουαρίου οι αιτήσεις για χωριστές φορολογικές δηλώσεις συζύγων

Τη δυνατότητα για χωριστές φορολογικές δηλώσεις, έχουν και φέτος οι έγγαμοι φορολογούμενοι, με απαραίτητη προϋπόθεση να υποβάλλουν αίτημα στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ, έως τις 28 Φεβρουαρίου.

Ο φόρος σε κάθε περίπτωση, βεβαιώνεται ξεχωριστά και δεν πραγματοποιείται συμψηφισμός μεταξύ των ποσών που προκύπτουν σε κάθε σύζυγο. Σε περίπτωση επιστροφής φόρου, το ποσό καταβάλλεται στο λογαριασμό του κάθε δικαιούχου.

Αυτό που διαφοροποιείται, είναι ο τρόπος υπολογισμού των τεκμηρίων και η επίκληση διαθέσιμων εισοδημάτων για την κάλυψή τους.

Ωστόσο, στην κοινή φορολογική δήλωση δίδεται η δυνατότητα μεταξύ των συζύγων να καλύψει ο ένας τα τεκμήρια του άλλου, ενώ στις χωριστές δηλώσεις φορολογίας δεν υφίσταται η έννοια του οικογενειακού εισοδήματος για την κάλυψη των επιμέρους τεκμηρίων καθενός εκ των συζύγων, καθώς τα τεκμήρια διαβίωσης και απόκτησης βαρύνουν τον κάθε σύζυγο ατομικά. Παράλληλα, στην κοινή φορολογική δήλωση ο ένας μπορεί να «δανείσει» ποσό από δαπάνες με πληρωμή ηλεκτρονικών μέσων στον άλλον και να μην υπάρχει έτσι πρόβλημα φορολόγησης για τον/την σύζυγο που δεν έχει καταφέρει να τις συλλέξει. Στις χωριστές δηλώσεις το κάθε πρόσωπο «λειτουργεί» μόνο του.

Μοιραστείτε την είδηση