79 θέσεις ΑΣΕΠ σε φορείς του Δημοσίου | 6 στα Χανιά

Στο Εθνικό Τυπογραφείο απεστάλη η πολυ-προκήρυξη 1Κ/2020, του ΑΣΕΠ για 79 θέσεις σε 21 φορείς του Δημοσίου. Η προκήρυξη αφορά στη πρόσληψη τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης.

Για το Νομό Χανίων, αναμένεται να καλυφθούν 6 θέσεις διάφορων ειδικοτήτων, στο Πεδίο Βολής Κρήτης.

Δείτε τις θέσεις για τα Χανιά:

Δείτε εδώ τον πίνακα για όλες τις θέσεις

Μοιραστείτε την είδηση