310.000 € για διαφημιστική προβολή στο travel channel | ΕΟΤ

Εγκρίθηκε από τον ΕΟΤ, το πρόγραμμα διαφημιστικής προβολής στο διεθνές τηλεοπτικό μέσο TRAVEL CHANNEL για την ενίσχυση κρατήσεων το πρώτο εξάμηνο του 2020, με κόστος 310.000 € με Φ.Π.Α

Το πρόγραμμα μεταξύ άλλων περιλαμβάνει:

• Αγορά τηλεοπτικού χρόνου για την προβολή 1400 spots του ΕΟΤ διάρκειας 30” έκαστο στο Travel Channel, τα οποία θα προβάλλονται στο δίκτυο PAN-EMEA TV-TRAVEL CHANNEL και η προβολή τους θα είναι 60% σε ώρες prime time.

• Αγορά τηλεοπτικού χρόνου για την προβολή 700 spots του ΕΟΤ διάρκειας 30” έκαστο στο Travel Channel, τα οποία θα προβάλλονται στο δίκτυο Dmax (UK) και η προβολή τους θα είναι 60% σε ώρες prime time.

Επιπλέον:

• Παραγωγή 4 spots των 30” μέχρι το τέλος της καμπάνιας, τα οποία θα παραδοθούν στον ΕΟΤ ελεύθερα πνευματικών δικαιωμάτων προς πάσα χρήση του ΕΟΤ.

Μοιραστείτε την είδηση