250.000 επιχειρήσεις προχώρησαν σε αναστολή συμβάσεων εργασίας | υπουργείο Εργασίας

Στην αναστολή των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων τους έχουν προχωρήσει μέχρι στιγμής 250.000 επιχειρήσεις, σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Ειδικότερα οι επιχειρήσεις που έχουν πληγεί είτε λόγω αναστολής της λειτουργίας της επιχείρησης με εντολή δημόσιας αρχής, είτε βάσει των ΚΑΔ του υπουργείου Οικονομικών υποβάλλουν αιτήσεις από τις 24 Μαρτίου στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ προκειμένου να ενταχθούν στα μέτρα ανακούφισης από τις συνέπειες του κορωνοϊού και οι εργαζόμενοί τους να εξασφαλίσουν την αποζημίωση ειδικού σκοπού.

Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν μέχρι τις 31 Μαρτίου και οι επιχειρήσεις δηλώνουν :

– την αναστολή της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας με εντολή δημόσιας αρχής βάσει ΚΑΔ, οριζόμενες από το Υπουργείο Οικονομικών

-τους εργαζόμενους, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τους τελούν σε αναστολή και

– τους τυχόν εργαζόμενους των οποίων η σύμβαση εργασίας τους έχει λυθεί από 1/3/2020 έως και 20/3/2020, είτε με καταγγελία, είτε με οικειοθελή αποχώρηση.

Στην συνέχεια οι επιχειρήσεις θα πρέπει να γνωστοποιήσουν την υπεύθυνη δήλωση, εγγράφως ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, από 24/3/2020 έως και 31/3/2020 στους εργαζομένους τους, δηλώνοντάς τους και τον αριθμό πρωτοκόλλου καταχώρισης της πράξης τους στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ».

Μοιραστείτε την είδηση