13 Προσλήψεις στην Π.Ε Χανίων | πρόγραμμα δακοκτονίας

Στην πρόσληψη µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου Λοιπού Εργατοτεχνικού Προσωπικού ΥΕ, για την Β΄ Περίοδο, 13 ατόµων στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, προχωρά η Περιφέρεια Κρήτης.

Οι προσλήψεις αφορούν σε 11 άτομα μέχρι µέχρι 60 ηµεροµίσθια ανά άτοµο και σε 2 άτοµα µέχρι 34 ηµεροµίσθια ανά άτοµο, για το χρονικό διάστηµα από την ηµεροµηνία πρόσληψής τους µέχρι 30.11.2020, σε ελαιοκοµικές περιοχές, για την κάλυψη εποχικών αναγκών της ∆ιεύθυνσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων.

Η προκήρυξη

Μοιραστείτε την είδηση