12 προσλήψεις στον Δήμο Κισάμου | ΔΕ και ΥΕ

Σε πρόσληψη συνολικά 12 ατόμων, θα προχωρήσει ο Δήμος Κισάμου, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα.

Οι θέσεις:

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (grafeioprosopikoudkissamou@gmail.com είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Κισσάμου, Πολεμιστών 1941, Τ.Κ. 73400, Κίσσαμος, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας, υπόψη κας Μαγδαληνής= Γαμπά (τηλ. επικοινωνίας: 28223-40210).

Δείτε εδώ την προκήρυξη

Μοιραστείτε την είδηση