1 Ιουλίου η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου | Δ. Χανίων

Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 1η του μηνός Ιουλίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:30, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, τηρουμένων των προβλεπόμενων υγειονομικών μέτρων περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

Η συνεδρίαση θα γίνει κεκλεισμένων των θυρών.

                                          

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

 1. Καθορισμός αριθμού μαθητευόμενων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ., Μαθητεία ΕΠΑ.Σ., Μαθητεία Ι.Ε.Κ.) για απασχόληση στο Δήμο Χανίων κατά την περίοδο 2020-2021  {Δήμαρχος}
 2. Τροποποίηση αναμόρφωσης στοχοθεσίας οικονομικού έτους 2020 του Δημοτικού Γηροκομείου Χανίων {Σημαντηράκης}
 3. Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Χανίων οικονομικού έτους 2020 {Αλόγλου}
 4. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής εργασιών – υπηρεσιών {Αλόγλου}
 5. Καθορισμός ποσού συμμετοχής στο ολοήμερο – αθλητικό πρόγραμμα {Αλόγλου}
 6. Καθορισμός αντιτίμου χρήσης δημοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων με κερδοσκοπικό χαρακτήρα {Αλόγλου}
 7. Συμπλήρωση της υπ’αριθμ. 294/2020 απόφασης του Δ.Σ. περί διοργάνωσης του ολοήμερου καλοκαιρινού προγράμματος {Μιχαηλάκης}
 8. Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικών Υπηρεσιών (ΟΕΥ) του ΔΟΚΟΙΠΠ {Ζερβουδάκη}
 9. Αποδοχή επέκτασης και παράτασης υλοποίησης της πράξης με τίτλο «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Χανίων» (MIS 5002480) έως 30/09/2023 και έγκριση (α) ενεργειών παράτασης συμβάσεων του συνόλου του υφιστάμενου προσωπικού ΙΔΟΧ πλήρους απασχόλησης (β) πρόσληψης επιπρόσθετου προσωπικού για την κάλυψη πρόσθετων αναγκών (ΚΣΟΙ & ΟΦΗΛΙ)  {Ζερβουδάκη}
 10. Έγκριση της έκδοσης του ετήσιου τόμου «Εν Χανίοις», ορισμός συντακτικής επιτροπής και επιμελητή  {Γιαννακάκης}
 11. Ορισμός ορκωτών ελεγκτών ΚΕΠΠΕΔΗΧ – ΚΑΜ για τη χρήση 2019 {Γιαννακάκης}
 12. Ορισμός επιτροπής παραλαβής προμήθειας για τη σίτιση των μαθητών του μουσικού σχολείου Χανίων για το σχολικό έτος 2020-2021 και των γυναικών με τα παιδιά τους του Ξενώνα Φιλοξενίας του Δήμου Χανίων, για ένα έτος {Βαρδάκης}
 13. Τροποποίηση της υπ’αριθμ. 392/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων περί ορισμού εκπροσώπων για τη συγκρότηση επιτροπής καταλληλότητας για την επιλογή και εκτίμηση της αξίας οικοπέδου για την ανέγερση Διδακτηρίων, καθώς και χώρων μετά κτηρίων κατάλληλων για στέγαση σχολικών μονάδων {Βαρδάκης}
 14. Συγκρότηση επιτροπής υποστήριξης Αγροτικού Αυγούστου {Νικηφοράκης}
 15. Έγκριση παράτασης του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης της  σύμβασης: «Προμήθεια ενός (1) ηλεκτρικού μίνι λεωφορείου με δυνατότητα για μεταφορά ΑΜΕΑ, τριών (3) ηλεκτρικών δίκυκλων στο Δήμο Χανίων, σταθμού φόρτισης και συμπληρωματική εκπαίδευση» (αρ. πρωτ. 12577/13-03-2020, ΑΔΑΜ 20SYMV006426572 2020-03-13) στο πλαίσιο του προγράμματος συνεργασίας INTERREGV «Ελλάδα-Κύπρος ECOROUTS» {Τσουπάκης}
 16. Τροποποίηση σύμβασης «εξωτερική εμπειρογνωμοσύνη/ υποστήριξη του δήμου Χανίων για την υλοποίηση του παραδοτέου (πε2.6.3) με τίτλο «διασυνοριακές και άλλες εκδηλώσεις Κρήτης» στα πλαίσια της πράξης με τίτλο «διαδικτυακή υπηρεσία περιβαλλοντικών κινδύνων – πλημμύρες» και ακρωνύμιο ermis-f σύμφωνα με την 5η εγκεκριμένη από τη διαχειριστική αρχή τροποποίηση της πράξης λόγω covid {Ξανθουδάκης}
 17. Έγκριση Σχεδίου Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών εξαιτίας δασικών πυρκαγιών με την κωδική ονομασία «ΙΟΛΑΟΣ» του Δήμου Χανίων {Ξανθουδάκης}
 18. Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης με τίτλο «Διαμόρφωση Κόμβου Σούδας και ανασχεδιασμός της Σύνδεσης της Π.Ε.Ο. (Λεωφόρος Σούδας) και της οδού Ακρωτηρίου της Δ.Ε. Σούδας Δήμου Χανίων {Ξανθουδάκης}
 19. Έκφραση γνώμης επί της περιβαλλοντικής μελέτης του έργου «Νέο Ξενοδοχείο κλασσικού τύπου 5’ δυναμικότητας 216 κλινών» στη περιοχή «ΠΑΡΗΓΟΡΙΑ» της ΔΕ Νέας Κυδωνίας, ΔΚ Δαράτσου του Δήμου Χανίων  {Ξανθουδάκης}
 20. Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (Α.Π.Ε.) και 2ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδων Νέων Εργασιών (ΠΚΤΜΝΕ) του έργου «Επισκευές συντηρήσεις σχολικών κτιρίων (εκτός ενεργειακής αναβάθμισης) αύλειων χώρων & λοιπές δράσεις» {Ξανθουδάκης}
 21. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίων Δ.Ε. Ακρωτηρίου» {Ξανθουδάκης}
Μοιραστείτε την είδηση