Δήμος Χανίων | 105.000€ για κτηνιατρική περίθαλψη αδέσποτων ζώων

Προκηρύχθηκε από τον Δήμο Χανίων, μειοδοτικός διαγωνισμός για ανάθεση υπηρεσίας «Παροχή υπηρεσιών κτηνιατρικής περίθαλψης αδέσποτων ζώων συντροφιάς στο Δ.Χανίων», με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση τιμής.

Η συνολική δαπάνη για το σύνολο των υπηρεσιών έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 105.200,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

Δείτε εδώ το έγγραφο.

Μοιραστείτε την είδηση