Τέλος στο πετρέλαιο μέχρι το 2050 | υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Διακοπή της χρήσης πετρελαίου για θέρμανση και κίνηση αυτοκινήτων μέχρι το 2050 προβλέπει η μακροχρόνια ενεργειακή στρατηγική, σύμφωνα με το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Στόχος του υπουργείου είναι τα επόμενα χρόνια η χρήση του πετρελαίου να αντικατασταθεί από: αντλίες θερμότητας, ηλεκτρικά αυτοκίνητα στις πόλεις και υβριδικά για υπεραστικές μεταφορές, βιοκηροζίνη για την τροφοδοσία των αεροπλάνων, βιοκαύσιμα στη ναυτιλία και αντικατάσταση του φυσικού αερίου από βιομεθάνιο, υδρογόνο και συνθετικό μεθάνιο.

Tελικός στόχος είναι το 2050 η ελληνική οικονομία να γίνει κλιματικά ουδέτερη, με κοινωνικά δίκαιο τρόπο και με ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της χώρας, σύμφωνα με τον ενεργειακό σχεδιασμό για την περίοδο 2020-2030 που παρουσίασε πρόσφατα ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κωστής Χατζηδάκης.

Στο σχέδιο προβλέπεται:

  • Αύξηση της ζήτησης για ξυλεία (βιομάζα) που θα χρησιμοποιείται για την παραγωγή βιοκαυσίμων γεγονός που δημιουργεί δυνατότητες σημαντικής ανάπτυξης των ενεργειακών καλλιεργειών (ελαιοκράμβη, ηλίανθο, γλυκό σόργο, ζαχαρότευτλα, κτλ.)
  • Αύξηση της ξυλώδους βιομάζας, καλλιέργειες που όπως αναφέρεται θα μπορούσαν να διαφοροποιήσουν και να αυξήσουν κατά πολύ τη σημερινή γεωργική δραστηριότητα της Ελλάδας.

«Θα πρέπει να υπάρξει δυνατότητα για την επαναφορά εγκαταλελειμμένης γης στην καλλιέργεια σε μεγάλη κλίμακα. Ο ρόλος των εγγειοβελτιωτικών έργων είναι σημαντικός λόγω των μεγάλων αναγκών των ενεργειακών καλλιεργειών σε άρδευση. Με την ανάπτυξη των νέων ενεργειακών καλλιεργειών θα βελτιωθεί η παραγωγικότητα και το εισόδημα των γεωργικών δραστηριοτήτων και θα αυξηθεί η αξία της γης», τονίζει το ΥΠΕΝ.

Η σημαντικότερη αλλαγή που προβλέπεται στον τομέα της ηλεκτροπαραγωγής, η κατάργηση του λιγνίτη, θα έχει συντελεστεί από το 2028, ενώ θα συνεχιστεί η ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε συνδυασμό με αποθήκευση (αντλησιοταμίευση και μπαταρίες).

Μοιραστείτε την είδηση