Έλεγχοι του ωραρίου εργασίας στον δημόσιο τομέα | εγκύκλιοι

Σε προγραμματισμό διενέργειας συστηματικών ελέγχων τήρησης του ωραρίου εργασίας των υπαλλήλων σε όλο το δημόσιο τομέα αλλά σε δήμους και περιφέρειες θα προβούν οι αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών, σύμφωνα με εγκύκλιο του υπουργού Εσωτερικών, Τάκη Θεοδωρικάκο.

Ειδικότερα, ο κ. Θεοδωρικάκος, με γνώμονα την προάσπιση των συμφερόντων των πολιτών, την ενδυνάμωση των δημοσίων λειτουργών, αλλά και την προαγωγή της αξιοπιστίας, της ισονομίας και της χρηστής συμπεριφοράς των δημόσιων υπαλλήλων, υπέγραψε τέσσερις εγκυκλίους.

Ωστόσο, μπαίνει τάξη και στα αιτήματα για αναρρωτικές άδειες των δημοσίων υπαλλήλων, ενώ σύμφωνα με την εγκύκλιο, εξυπακούεται η υποχρέωση των υπαλλήλων για την τήρηση του ωραρίου εργασίας τους, τόσο κατά την προσέλευση και αποχώρησή τους, όσο και κατά τη διάρκεια αυτού, ώστε να αποφεύγονται φαινόμενα που δεν συνάδουν με το σκοπό που καλείται να υπηρετήσει η δημόσια διοίκηση, ιδίως στις υπηρεσίες που έρχονται σε άμεση επαφή με την εξυπηρέτηση του κοινού.

Ο υπουργός Εσωτερικών, έως τις 31 Ιανουαρίου, ζητά τα εξής:

  • ενημέρωση για τη διαδικασία επιλογής ωραρίου
  • σχετικά με τον κεντρικό έλεγχο, ενημέρωση της αρμόδιας διεύθυνσης προσωπικού για το ωράριο που έχει επιλέξει το σύνολο των υπηρετούντων υπαλλήλων στο φορέα,
  • σχετικά με την τήρηση του ωραρίου, βάσει της δεσμευτικής και ανέκκλητης δήλωσης επιλογής ωραρίου, τον Ιούνιο κάθε έτους
  • καταγραφή τυχόν ειδικού ωραρίου εργασίας του συνόλου των υπαλλήλων του φορέα ή των υπαλλήλων συγκεκριμένων οργανικών μονάδων ή κλάδων του φορέα με επισήμανση των τυχόν ειδικών διατάξεων
  • ενημέρωση για τον τρόπο ελέγχου τήρησης του ωραρίου στο σύνολο των υπηρεσιών του κάθε φορέα
  • τρόπο ενημέρωσης της κεντρικής υπηρεσίας για την τήρηση του ωραρίου από τους υπαλλήλους των περιφερειακών ή απομακρυσμένων υπηρεσιών
  • ενημέρωση για το σύστημα υποβολής και έγκρισης αδειών που χρησιμοποιεί ο φορέας (πληροφοριακό σύστημα, έντυπα κλπ.)
Μοιραστείτε την είδηση