Κρήτηνέα

Χανιά | χορήγηση και μετατροπή αδειών ΕΔΧ αυτοκινήτου

Από τη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων γνωστοποιείται ότι υπεγράφη  από τον Περιφερειάρχη Κρήτη, κ. Σταύρο Αρναουτάκη, η  αριθ. 85299/19-3-2023 η οποία αναρτήθηκε στη διαύγεια (ΑΔΑ: Ρ48Γ7ΛΚ-Ξ4Γ)  Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόκτηση νέας άδειας ΕΔΧ αυτοκινήτου ή μετατροπής υφιστάμενων αδειών σε άλλο τύπο, στις έδρες της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, σύμφωνα µε τις διατάξεις του ν. 4070/2012 (ΦΕΚ 82 Α΄).

Για περισσότερες πληροφορίες και παραλαβή της αίτησης, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως απευθύνονται στη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Ε. Χανίων (οδός Νεροκούρου 30 Χανιά) και στο τηλέφωνο επικοινωνίας: 2821344549 Κωνσταντίνα Παπαμανουσάκη, από τηv Δευτέρα 20 Μαρτίου 2023.

Τα έντυπα των αιτήσεων θα είναι διαθέσιμα και στον ιστότοπο της Περιφέρειας Κρήτης www.crete.gov.gr.

Η κατάθεση αιτήσεων θα είναι δυνατή έως την Παρασκευή 12 Μαΐου 2023 και ώρα 14:00.

Μοιραστείτε την είδηση

Χρηστάλλα Κακαβελάκη

biskotto.gr