Τα ξενοδοχεία διατηρούν ψηλά την τουριστική αγορά | ανάπτυξη μέχρι το 2026

Στα τρία πέμπτα των εσόδων της παγκόσμιας αγοράς τουριστικών καταλυμάτων συνέβαλε o τομέας του ξενοδοχείου το 2018, ενώ αναμένεται να διατηρήσει την κυριαρχία του κατά τη διάρκεια της περιόδου 2019-2026.

Το γεγονός ότι τα ξενοδοχεία παρέχουν και βραχυπρόθεσμα καταλύματα, γεύματα και άλλες εγκαταστάσεις ανάλογα με τις ακριβείς ανάγκες των ταξιδιωτών έχει προωθήσει την ανάπτυξη του τομέα.

Ο τομέας των ενοικιαζόμενων αναμένεται να αυξηθεί κατά 6,7% καθ’ όλη τη διάρκεια της εκτιμώμενης περιόδου.

Η αύξηση της απόκλισης προς την ενοικίαση μεγάλων κατοικιών καθιστά δυνατό τον περιορισμό του κόστους διαμονής, το οποίο είναι ελκυστικό για τους ταξιδιώτες με κόστος προϋπολογισμού.

Επίσης, η αναπτυσσόμενη τουριστική επιχείρηση στις αναδυόμενες αγορές τροφοδότησε την ανάπτυξη.

Μοιραστείτε την είδηση