33 εκ. ευρώ για εκπαίδευση, επενδύσεις και βιώσιμο τουρισμό | Χ. Θεοχάρης

Από τα 24 εκατομμύρια ευρώ, στα 33 αυξάνεται ο νέος προϋπολογισμός, για τις δαπάνες του προγράμματος των δημοσίων επενδύσεων του Υπουργείου Τουρισμού, όπως τόνισε ο υπουργός, Χάρης Θεοχάρης, κατά τη συζήτηση του κρατικού προϋπολογισμού για το 2020.

Έμφαση δόθηκε στις προτεραιότητες του υπουργείου για την προώθηση του ελληνικού τουρισμού, αναφέροντας πως έχει εκπονηθεί στρατηγικό σχέδιο για την προσέγγιση της Κίνας, με στόχο μέχρι το 2021 να επισκεφθούν την Ελλάδα 500.000 τουρίστες.

Αναφέρθηκε επίσης στις σημαντικές συμφωνίες που έχουν ήδη υπογραφεί, για τις νέες αεροπορικές γραμμές.

Ο κ. Θεοχάρης είπε ακόμη ότι αναμένεται να ολοκληρωθεί ο σχεδιασμός, για το νέο μαζικό ηλεκτρονικό εισιτήριο στους αρχαιολογικούς και μουσειακούς χώρους.

Στρατηγικοί στόχοι για τη νέα χρονιά:

-Προώθηση Βιώσιμου Τουρισμού.

-Ποιοτική εκπαίδευση στον τουρισμό, σε όλες τις βαθμίδες.

-Προσβάσιμος Τουρισμός με στοχευμένη προώθηση των καταλυμάτων που είναι φιλικά προς τα άτομα με αναπηρία.

-Νέες επενδύσεις ύψους 1 δισ. που θα δημιουργήσουν περίπου 2000 νέες θέσεις εργασίας στον τουρισμό.

-Προώθηση νεοφυών επιχειρήσεων.

Σχετικά με το νέο στρατηγικό σχέδιο είπε: «Το στρατηγικό σχέδιο για τα έτη 2021 – 2030, που θα παρουσιαστεί μελλοντικά, θα βασίζεται στη βιώσιμη ανάπτυξη, τη διαφοροποίηση του προϊόντος, την επέκταση της σεζόν, τη ανάδειξη νέων προορισμών, την ενίσχυση της προστιθέμενης αξίας άρα και των αμοιβών των εργαζομένων του κλάδου και την ενίσχυση της εικόνας της χώρας στις διεθνείς αγορές»

Βασικοί πυλώνες του σχεδίου:

-Προσβασιμότητα και διασυνδεσιμότητα, στον φυσικό και στον ψηφιακό άξονα.

-Ιδιωτικές υποδομές και βιώσιμη διαχείριση και Ανάπτυξη.

-Δημόσιες Υποδομές και Διαχείριση της Εμπειρίας.

-Εκπαίδευση και κατάρτιση Ανθρώπινου Δυναμικού.

-Προϊοντική Ανάπτυξη, Προώθηση και Προβολή, με χαρτογράφηση της ζήτησης, της ελληνικής προσφοράς αλλά και της ανταγωνιστικής προσφοράς.

-Συνεργατική Διακυβέρνηση με χαρτογράφηση των δομών και λειτουργιών του Υπουργείου και των εμπλεκόμενων φορέων με στόχο τη δημιουργία μηχανισμών δημοσίου διαλόγου και διαχείρισης προορισμών.

Ρυθμιστικό και Κανονιστικό πλαίσιο. Με κωδικοποίηση της νομοθεσίας και ανάλυση των νομοθετικών κενών. Τέλος, επεσήμανε ότι με τα μέτρα που έλαβε το υπουργείο, κατάφερε φέτος, παρά τη χρεοκοπία της Thomas Cook, τα έσοδα από τον τουρισμό να ξεπεράσουν τα έσοδα του 2018.

Μοιραστείτε την είδηση