Διάθεση τσικουδιάς και τσίπουρου | νέα εγκύκλιος, αυστηρά πρόστιμα

Μόνο ως προϊόντα απόσταξης μικρών αποσταγματοποιών (διήμερων) μπορούν να προμηθεύονται και να διαθέτουν στα καταστήματά τους χύμα προϊόντα απόσταξης (τσικουδιά,

περισσότερα

«Φωτιά» σε τσικουδιά και τσίπουρο | Καταργείται ο ειδικός φόρος

Καταργείται ο μειωμένος κατά 50% ειδικός φόρος κατανάλωσης για τσικουδιά και τσίπουρο και εξοµοιώνεται µε των υπόλοιπων αλκοολούχων ποτών, όπως

περισσότερα