Παραχώρηση δραστηριοτήτων σε περιφερειακά λιμάνια | τροποποίηση θεσμικού πλαισίου

Στην τροποποίηση του θεσμικού πλαισίου για την παραχώρηση δραστηριοτήτων στα δέκα περιφερειακά λιμάνια που λειτουργούν με τη μορφή της Ανώνυμης Εταιρείας προχώρησε

περισσότερα