Υγειονομικά Πρωτόκολλα λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων | ΚΥΑ

Δημοσιεύθηκε από το Υπουργείο Τουρισμού, η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) για τα «Ειδικά πρωτόκολλα υγειονομικού περιεχομένου βάσει των οποίων λειτουργούν

περισσότερα