Πληρωμή για τη Συνδεδεμένη Ενίσχυση στο ρύζι | ΟΠΕΚΕΠΕ

Στην πληρωμή της Συνδεδεμένης Ενίσχυσης για το ρύζι προχώρησε ο ΟΠΕΚΕΠΕ. Το ύψος της συνδεδεμένης ενίσχυσης που καταβλήθηκε από τον

περισσότερα