Επιδοτούμενη κατάρτιση εργαζομένων για τα μέλη του ΕΒΕΧ | ψυχρή εφοδιαστική αλυσίδα

H Ελληνική Ένωση Βιομηχανιών Ψύχους, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Κατάρτιση και Πιστοποίηση εργαζομένων στον κλάδο της ψυχρής εφοδιαστικής

περισσότερα