Προσλήψεις οπλιτών | αλλαγές στο στρατό

Στις προτεραιότητες της κυβέρνησης είναι οι αλλαγές στον στρατό, με 2 χιλιάδες περίπου νέες προσλήψεις οπλιτών Βραχείας Ανακατάταξης (ΟΒΑ) ή

περισσότερα