Στον Καλογερή ο Πρέσβης Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας | συζήτηση υψηλού ενδιαφέροντος

Θέματα εξωτερικής πολιτικής, οι παγκόσμιες εξελίξεις και το πολιτικό σκηνικό στην Ελλάδα και τη Γερμανία, συζητήθηκαν μεταξύ άλλων, στη συνάντηση

περισσότερα