Αντιδράσεις για το περιβαλλοντικό νομοσχέδιο | ζητούν να αποσυρθεί

Έντονες αντιδράσεις προκάλεσε το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, με τίτλο «Εκσυγχρονισμός Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας».Η Οικολογική Πρωτοβουλία Χανίων με παραπάνω από

περισσότερα