Νέα προγράμματα για ανέργους | ΟΑΕΔ

Υφιστάμενα και νέα προγράμματα για προσλήψεις στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα παρουσίασε ο διοικητής του ΟΑΕΔ. Ειδικότερα, ο κ. Πρωτοψάλτης ανέφερε

περισσότερα