Κινητές μονάδες εποπτευόμενης χρήσης ναρκωτικών ουσιών | νομοσχέδιο

Εποπτευόμενους χώρους χρήσης ναρκωτικών ουσιών θα έχει τη δυνατότητα να αποκτήσει η Τοπική Αυτοδιοίκηση της Ελλάδας, σύμφωνα με το νέο

περισσότερα