Εισαγωγή στο λιμενικό μέσω Πανελληνίων | ΚΥΑ

Απόφαση που καθορίζει το πλαίσιο της προκήρυξης του διαγωνισμού για την εισαγωγή σπουδαστών στις Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος μέσω

περισσότερα