Χαμένες έως και 250.000 θέσεις εργασίας | έρευνα

Κινδυνεύουν να χαθούν 150.000 θέσεις μισθωτής εργασίας, ενώ 1 στις 7 επιχειρήσεις δηλώνουν πως πιθανό να διακόψουν την επιχειρηματική τους

περισσότερα