Έκτακτη οικονομική ενίσχυση σε δικαιούχους ΚΕΑ | ανώτατο όριο 300 ευρώ

Έκτακτη οικονομική ενίσχυση θα δοθεί σε δικαιούχους Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (ΕΕΕ), πρώην ΚΕΑ, που έχουν ένα τουλάχιστον ανήλικο μέλος στο

περισσότερα