Προνοιακά αναπηρικά επιδόματα | έγκριση δαπάνης ύψους 60 εκ. ευρώ

Εγκρίθηκε δαπάνη ύψους 60.000.000 ευρώ για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης προκειμένου να καλυφθούν οι δαπάνες χορήγησης προνοιακών παροχών σε χρήμα

περισσότερα

ΚΕΑ | εγκρίθηκε δαπάνη για την πληρωμή Μαΐου

Για την καταβολή του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος μηνός Μαΐου εγκρίθηκε δαπάνη σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού εξόδων του υπουργείου

περισσότερα

Έγκριση δαπάνης 53 εκ. ευρώ | ΚΕΑ

Εγκρίθηκε δαπάνη, ύψους 52.777.273,77 ευρώ, προκειμένου να χρηματοδοτηθεί ο ΟΠΕΚΑ για την κάλυψη της δαπάνης καταβολής του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης

περισσότερα

53,8 εκ. ευρώ για την καταβολή του ΚΕΑ | ποσά και ημερομηνία καταβολής

Εγκρίθηκε η δαπάνη 53.863.369,92 € προκειμένου να χρηματοδοτηθεί ο ΟΠΕΚΑ για την καταβολή του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ) στις 24

περισσότερα