Δημόσιοι υπάλληλοι | Οι 13 κατηγορίες που δικαιούνται να απουσιάζουν (ΦΕΚ)

Σε ΦΕΚ δημοσιεύτηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση, με τίτλο «καθορισμός ομάδων αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη COVID 19», που υπογράφουν

περισσότερα