Δειγματοληπτικοί έλεγχοι στα Νοσοκομεία της Κρήτης | κορωνοϊός

Θέτοντας ως προτεραιότητα την προστασία των επαγγελματιών υγείας, καθώς και των ευάλωτων και ευπαθών πληθυσμιακών ομάδων, το Υπουργείο Υγείας εξασφάλισε

περισσότερα