Απευθείας παραχώρηση απλής χρήσης Αιγιαλού και παραλίας | Δήμος Χανίων

Ο Δήμος Χανίων ενημερώνει τους δημότες, ότι σύμφωνα με την υπ’ αρ. 47458/2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1864/2020 Β’) έγινε καθορισμός των

περισσότερα