Καμπάνια επαναφοράς τουρισμού στη Χαλκιδική

Ειδική καμπάνια επαναφοράς της ομαλότητας στην περιοχή της Χαλκιδικής, μετά την τελευταία θεομηνία που έπληξε και τον τουρισμό έχει ήδη

περισσότερα