Απόψε το «Σάλεμα» από Α. Φωνιαδάκη – Α. Μαρτσάκη

Απόψε στις 15  Ιουλίου κι ώρα 21:30 στο Θέατρο Ανατολικής Τάφρου. Ο διεθνής χορογράφος Αντώνης Φωνιαδάκης τιμά την καταγωγή του

περισσότερα