Η Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης στον Καλογερή

Θέματα που αφορούν στην προστασία των καταναλωτών, οι οποίοι βιώνουν δύσκολες κοινωνικές και εργασιακές συνθήκες λόγω της οικονομικής κρίσης της

περισσότερα