14 ανοικτά προγράμματα για ανέργους | ΟΑΕΔ

Ανοικτά προς υποβολή αιτήσεων, παραμένουν 14 προγράμματα απασχόλησης, όπως τα δημοσιοποίησε η Διοίκηση του ΟΑΕΔ, που σε διάρκεια ενός μήνα,

περισσότερα