Προϋπολογισμός ύψους 12 εκ. ευρώ για αναβάθμιση δημόσιων κτιρίων

Στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΚΡΗΤΗ» 2014- 2020 θα γίνει η ένταξη 12 νέων έργων εξοικονόμησης ενέργειας σε δημόσια κτίρια

περισσότερα