Αναστολή δεσμευτικών προθεσμιών του ΕΠΑνΕΚ | ΕΣΠΑ 2014 – 2020

Στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού και της λήψης έκτακτων μέτρων για την οικονομία της χώρας και

περισσότερα