Στήριξη στις αδύναμες και ευπαθείς ομάδες | δήμος Πλατανιά

Ο Δήμος Πλατανιά στα πλαίσια της περαιτέρω υποστήριξης των ευπαθών και αδύναμων ομάδων δημοτών του,  σύστησε Γραφείο Άμεσης Παρέμβασης και

περισσότερα