Παράταση αδειών οδήγησης | Περιφερειακή Ενότητα Χανίων

Η Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων,   στο πλαίσιο της συνέχισης λήψης μέτρων λόγω του COVID-19 και βάσει

περισσότερα

Παράταση αδειών οδήγησης και Πιστοποιητικών Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.) | ανακοίνωση

Η Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, στο πλαίσιο της λήψης έκτακτων μέτρων λόγω του COVID-19 και βάσει της

περισσότερα

Παράταση ισχύος αδειών οδήγησης και Π.Ε.Ι. | Χανιά

Η Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, κατόπιν των έκτακτων μέτρων για την αποφυγή της διασποράς και εξάπλωσης του

περισσότερα