Τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κισάμου | θέματα

Τακτική  συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 8 Ιουλίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα  20:00 μ.μ. στο Δημαρχείο Κισάμου και στην αίθουσα πολιτιστικών εκδηλώσεων , τηρουμένων των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοιού, με τα παρακάτω θέματα  ημερήσιας διάταξης:

 1. Τροποποίηση προυπολογισμού έτους 2020.Αποδοχή χρηματοδότησης για Οικία Ξαγοράρη. (Απόφαση 92/2020 Οικονομικής Επιτροπής).
 2. Τροποποίηση προυπολογισμού έτους 2020. (Απόφαση 93/2020 Οικονομικής Επιτροπής).
 3. Τροποποίηση προυπολογισμού έτους 2020.
 4. Ανάκληση της υπ.αρ.65/2020 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου. (Υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης Δήμου Κισσάμου-Πολυτεχνείο Κρήτης για το ερευνητικό πρόγραμμα <Σχέδιο αξιοποίησης υδατικών πόρων για υδρεύσεις στις Τ.Κ.Αμυγδαλοκεφαλίου, Κάμπου και Κεφαλίου Δ.Ε.Ιναχωρίου Δ.Κισσάμου>.
 5. Παροχή συναίνεσης για την μεταφορά του έργου <Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων ελέγχου διαρροών & αναβάθμιση εσωτερικών δικτύων διανομής πόσιμου νερού Δ.Κισσάμου> από το Πρόγραμμα <ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι> στο Πρόγραμμα <ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ>.
 6. Εγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής έργου <Αντικατάσταση αγωγού άρδευσης Βλασιανών Τ.Κ.Λουσακιών>.
 7. Εγκριση 3ου Α.Π.Ε έργου <Αποκατάσταση κοιτόστρωσης ρέματος Πυργιανού ποταμού Δ.Κισσάμου. Τακτοποιητικός. (Μείωση 0,93 Ευρώ της αρχικής σύμβασης και μείωση 64,46 Ευρώ της συμπληρωματικής).
 8. Καθορισμός αριθμού μαθητευομένων ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ για απασχόληση στο Δήμο Κισσάμου για το σχολικό έτος 2020-21.
 9. Απόφαση για απαλλαγή χρέωσης τελών υπαίθριου εμπορίου επαγγελματικών και παραγωγικών αδειών.
 10. Ανάκληση εν μέρει της υπ.αρ.125/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί χορήγηση άδειας παραγωγού υπαίθριου εμπορίου στην Μπονατάκη Αννα.
 11. Μεταφορά θέσης πάγκου υπαίθριου εμπορίου.(Θετική γνωμοδότηση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
 12. Ορισμός μελών επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών μίσθωσης, εκμίσθωσης και εκποίησης ακινήτων για το έτος 2020.
 13. Εκμίσθωση ακινήτων (ελαιόδενδρα Κοινότητας Τοπολίων Δ.Ε.Μηθύμνης) με δημοπρασία.
 14. Εξεύρεση-μίσθωση ιδιωτικού χώρου για πάρκινγκ λόγω επικείμενης λήξης συμφωνητικού.
 15. Εγκριση εισόδου-εξόδου για την κυκλοφοριακή σύνδεση Σταθμού Μεταφόρτωσης Σύμμεικτων Αποβλήτων Δήμου Κισσάμου.(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Χανίων).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί κεκλεισμένων των θυρών σύμφωνα με την εγκύκλιο 163/33282/29-5-2020 του ΥΠ.ΕΣ. και με εφαρμογή των υγειονομικών δ/ξεων και ειδικότερα το αρ.12 της Κ.Υ.Α αριθ.Δ1α/ΓΠ.οικ.30612/16-5-2020 και το αρ.14 παρ.3 της ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.32009/23-5-2020.

Μοιραστείτε την είδηση