Συνεδρίαση Δ.Σ Κισάμου | Ιδιωτικοί χώροι στάθμευσης και τροποποίηση προϋπολογισμού στα θέματα

Η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κισάμου, θα πραγματοποιηθεί στις 28 Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα  και ώρα  18:00 μ.μ. στο Δημαρχείο Κισάμου και στην αίθουσα πολιτιστικών εκδηλώσεων, τηρουμένων των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού, με τα παρακάτω θέματα  ημερήσιας διάταξης:

  1. Τροποποίηση προυπολογισμού έτους 2020.Αποδοχή χρημ/σης 24.800 Ευρώ. Περιφέρειας  Κρήτης.(Απόφαση 132/20 Ο.Ε.)
  2. Τροποποίηση προυπολογισμού έτους 2020.(Απόφαση 133/20 Ο.Ε.).
  3. Τροποποίηση προυπολογισμού έτους 2020.(Απόφαση 148/20 Ο.Ε.).
  4. Τροποποίηση προυπολογισμού έτους 2020.Αποδοχή χρημ/σης 170.000 Ευρώ. Υπ.Εσωτ. για εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών .(Απόφαση 149/20 Ο.Ε.).
  5. Τροποποίηση προυπολογισμού έτους 2020 για κάλυψη δαπανών που συνδέονται με τον COVID-19.(Απόφαση 150/20 Ο.Ε.).
  6. Εγκριση της απόφασης υλοποίηση υποέργου με ίδια μέσα <Κέντρο Κοινότητας Κισσάμου>.
  7. Ορισμός επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργου <Αναβάθμιση–Διαμόρφωση ελεύθερων κοινοχρήστων χώρων παιδικών χαρών Δ.Κισσάμου>.
  8. Χορήγηση άδειας παραγωγού υπαίθριου εμπορίου (πάγκος).Τυράκης Αντώνιος του Χαρ.
  9. Εξεύρεση-μίσθωση ιδιωτικών χώρων για πάρκινγκ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί κεκλεισμένων των θυρών σύμφωνα με την εγκύκλιο 163/33282/29-5-2020 του ΥΠ.ΕΣ. και με εφαρμογή των υγειονομικών δ/ξεων και ειδικότερα το αρ.12 της Κ.Υ.Α αριθ.Δ1α/ΓΠ.οικ.30612/16-5-2020 και το αρ.14 παρ.3 της ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.32009/23-5-2020.

Μοιραστείτε την είδηση