Χανιά | συμβούλιο για μουσική σε καταστήματα πέραν του ωραρίου, τροφοδοσία στην Παλιά Πόλη και κυκλοφοριακό

Τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Χανίων, θα διεξαχθεί την Τετάρτη 29 Ιουνίου, από τις 12:00 έως τις 15:30, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, με τα εξής θέματα:

1. Λήψη απόφασης που αφορά στη χορήγηση άδειας χρήσης μουσικής πέραν του ωραρίου εντός ΚΥΕ του Μιχελάκη Γεωργίου.

2. Λήψη απόφασης που αφορά στη χορήγηση άδειας χρήσης μουσικής πέραν του ωραρίου εντός και εκτός ΚΥΕ με την επωνυμία ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ Ο.Ε.

3. Λήψη απόφασης που αφορά στη χορήγηση άδειας χρήσης μουσικής πέραν του ωραρίου εντός ΚΥΕ με την επωνυμία ΜΕΖΕΔΟΣΧΟΛΕΙΟ ΙΚΕ.

4. Λήψη απόφασης που αφορά στη χορήγηση άδειας χρήσης μουσικής πέραν του ωραρίου εντός ΚΥΕ με την επωνυμία ΑΡΙΣΜΑΡΙ ΙΚΕ.

5. Λήψη απόφασης που αφορά στη χορήγηση άδειας χρήσης μουσικής πέραν του ωραρίου εντός ΚΥΕ της ΚΑΛΛΙΟΠΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗ.

6. Ανάκληση της απόφασης της Kοινότητας Χανίων 28/2021 και λήψη νέας (σχετ. έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης με αρ. πρωτ. 3129ΠΕ/11-4-2022 /αρ. εισερχ. Δήμου 28542/26-5-2022).    

7. Λήψη απόφασης που αφορά στη χορήγηση άδειας χρήσης μουσικής πέραν του ωραρίου εντός και εκτός ΚΥΕ με την επωνυμία ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ι ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.

8. Λήψη απόφασης που αφορά στη χορήγηση άδειας χρήσης μουσικής πέραν του ωραρίου εντός ΚΥΕ του ΑΡΓΥΡΟΥΛΗ ΣΩΤΗΡΙΟΥ.

9. Τροποποίηση χωροθέτησης λαϊκής αγοράς για την ημέρα Πέμπτη (σχετ. έγγραφο της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης με αρ. πρωτ. 28121 / 7-6-2022).  

10. Λήψη απόφασης που αφορά στη χορήγηση άδειας χρήσης μουσικής πέραν του ωραρίου εκτός ΚΥΕ με την επωνυμία ΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ – ΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ – ΓΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ και ΔΑΡΓΑΤΖΑΚΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ Ο.Ε.

11. Επανεξέταση θέματος τελευταίας συνεδρίασης για την κατάργηση της διέλευσης του κόκκινου τουριστικού λεωφορείου μέσα από την παλιά πόλη.

12. Τροφοδοσία στην παλιά πόλη – εφαρμογή του ωραρίου και των θέσεων τροφοδοσίας των καταστημάτων της παλιάς πόλης.

Συζήτηση και προτάσεις από τους ενδιαφερόμενους για τη βελτίωση του κυκλοφοριακού προβλήματος που έχει προκύψει.

Μοιραστείτε την είδηση